De Meibetooging te Amsterdam

do 08 jun, 2006

Uit De Notenkraker van 6 mei 1916. De Notenkraker was het zondagsblad van dagblad Het Volk.

“De Amsterdamsche Meibetooging is dezen keer al bijzonder goed geslaagd. Zij droeg meer dan ooit een massaal karakter. Zoowel de straatdemonstratie op den middag, als de drie groote volksmeetings des avonds, kenmerkten zich door een buitengewonen toeloop van arbeiders en arbeidersvrouwen. Het geschreven woord is niet voldoende, om een indruk te geven van wat op dien dag is geschied. En daarom hebben wij den fotograaf te hulp geroepen. De bovenste kiek gunt een blik op een deel van het IJsklubterrein achter ’t Rijksmuseum, waar de duizenden zich des middags verzamelden voor het opstellen van den stoet, die door het hart van de stad zou trekken. De foto geeft slechts een deel der massa weer, die er bijeen was.

Het beeld in het midden der pagina geeft een stukje van den Meistoet onderweg te zien. De stoet zelf was natuurlijk veel langer.
 

(Op het tweede spandoek staat: ‘Mannen en vrouwen zonder stemrecht zijn slaven en slavinnen’. Een jaar later werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd en in 1919 voor vrouwen (BO) )

(De onderste foto’s geven weer: den kop van den stoet, met de bestuurders van partij- en vakbeweging vooraan, en het begin van de overweldigend groote groep vrouwen, die meedemonstreerde. De kleurige Meistoet maakte grooten indruk op het publiek, dat bij tienduizenden langs den weg geschaard stond.)

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen