Artikelen & columns

Lees hieronder de artikelen en columns die ik heb geschreven als Stadsdeelvoorzitter van Oud-West en gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam.

Plaats in oppositie kan heilzaam zijn

do 25 dec, 2014

Het landelijk beleid en een onervaren lijsttrekker hebben de PvdA de das om gedaan bij de raadsverkiezingen. Maar dat betekent niet dat alles verloren is, betoogt Bouwe Olij, voormalig PvdA-raadslid en stadsdeelvoorzitter. Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat Floor Wibaut  (1859-1936) gekozen werd als eerste sociaal-democratische wethouder in het college van Burgemeester en […]

Stop met de verhuurdersheffing

di 09 dec, 2014

Amsterdam kan met recht trots zijn op haar succesvolle volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen honderd jaar. Het heeft schitterende architectuur opgeleverd met woningen van hoge kwaliteit. Maar ook een unieke wereldstad waarin iedereen kan wonen in gemengde wijken met dure en goedkope huur- en koopwoningen en met mensen uit alle lagen van de bevolking, met hoge […]

Toespraak van Bouwe Olij bij de boekpresentatie “Wibaut de machtige”

wo 20 nov, 2013

HET STAAT ER. KNAP ALS ZE HET AFBREKEN. Weet u het nog die borden overal in de stad, vier jaar geleden? Allemaal uitspraken van Wibaut ter gelegenheid van de viering van zijn 150e geboortejaar. Dat boek van Herman staat ook als een huis. Knap als ze het afbreken. Maar waarom sta ik hier? Jij bent […]

Waarom de stadsdelen zijn opgericht in Amsterdam

zo 23 sep, 2012

In januari 1953 verscheen het rapport ‘Mens en Stad’. Dit rapport gemaakt door een partijcommissie in opdracht van de Federatie Amsterdam van de Partij van de Arbeid was een studie naar de grote vraagstukken waar Amsterdam zich toen voor gesteld zag. De commissie van toenmalige partijbobo’s werd ondersteund door wetenschappelijk secretaris drs. J. M. den […]

Maak van stadsdelen zelfstandige gemeenten en van Amsterdam een metropool

ma 10 jan, 2011

De stadsdelen hebben hun nut in Amsterdam bewezen. De meeste mensen zijn er tevreden over. Een minderheid van 39% is voor afschaffing. De openbare ruimte ligt er aantoonbaar beter bij dan voor de instelling van de eerste stadsdelen, 30 jaar geleden. De stadsdelen hebben ervoor gezorgd dat in goed overleg met bewoners, ondernemers en maatschappelijke […]

Amsterdam moet duidelijke keuzes maken

di 02 nov, 2010

De gemeente Amsterdam heeft voor de zomer een bouwstop afgekondigd vanwege te verwachten grote financiële problemen bij nog te realiseren ruimtelijke plannen. Inmiddels zijn heel veel lopende en nog te starten plannen beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Nu is het zaak om keuzes te maken om verstandig verder te kunnen met de woningbouwontwikkeling in de […]

Amsterdam heeft een nieuw AUP nodig

do 08 jul, 2010

Op 2 juli jl. heeft het college van B&W van Amsterdam een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Onderwerp van de brief zijn de tegenvallende grondopbrengsten. Meegedeeld wordt dat alle projecten worden stopgezet tenzij op basis van noodzakelijkheid, financierbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid voortzetting gerechtvaardigd is. Voor de tekst van de brief zie hier. De reactie van […]

Interview in Het Parool van 3 mei 2010 door Addie Schulte

di 25 mei, 2010

Op 1 mei 2010 is Bouwe Olij gestopt als (de laatste) voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West. Een afscheidsinterview over 20 maanden voorzitterschap stond in Het Parool van 3 mei. Vlak voor het interview heeft Olij (56) besloten dat op de Ten Katemarkt nog maar één bedrijf de kramen mag neerzetten. Hij wordt […]

Speech Februaristaking

vr 26 feb, 2010

Speech bij herdenking februaristaking in Oud West Bouwe Olij heeft op 25 februari 2010 een speech gehouden ter gelegenheid van de herdenking van de februaristaking bij het Dirk van Nimwegenmonument in Oud West.   Speech Bouwe Olij (stadsdeelvoorzitter Oud-West) bij herdenking Februaristaking bij Dirk van Nimwegenmonument “Protesteert tegen de afschuwelijke jodenvervolgingen. De nazi’s hebben zaterdag […]

Nieuwe plannen voor de Tramremise

Op 2 februari vergaderde de deelraad Oud-West over de voorstellen van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot een mogelijke nieuwe invulling van de Tramremise.  AT5 maakte een verslag en laat de krakers van hal 3 en stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij aan het woord. Klik hier voor het verslag van AT5. (Onderdeel van het nieuws van 3 […]