Olij Stedelijke Ontwikkeling (OSO)

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen. Van september 2008 tot mei 2010 was ik (de laatste) stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Dat betekent full-time politicus. Naast het voorzitterschap was ik ook verantwoordelijk voor de portefeuilles stedelijke ontwikkeling, verkeer, economie, financiën en openbare orde en veiligheid. Op 3 maart 2010 waren er verkiezingen voor het nieuwe stadsdeel Amsterdam West en op 18 mei is het nieuwe Dagelijks Bestuur aangetreden. De voormalige stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark zijn gefuseerd tot één megastadsdeel West met maar liefst 130.000 inwoners. Het was bijzonder prettig om te mogen werken in Oud-West. Het was en is een geweldig stadsdeel met een zeer actieve bevolking, prachtige winkelstraten, dagelijks de Ten Katemarkt en er zijn talloze activiteiten. Voor meer info kijk op: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/west/

Tot september 2008 was ik zesenhalf jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Dat was geen full-time baan en daarnaast had ik dan ook mijn eigen adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling (OSO). Sinds 1990 ben ik beroepsmatig werkzaam in de ruimtelijke sector.

Van 1987 tot 1990 was ik de eerste stadsdeelvoorzitter van stadsdeel De Pijp.