Zomerkomkommervragen

zo 30 jul, 2006

De afgelopen vier jaar zorgde CDA-raadslid Jeroen de Graaf elke zomer steevast voor wat politieke ruis over het aantal te bouwen sociale huurwoningen in Amsterdam. Nu deze CDA-er het veld heeft moeten ruimen door de bonnetjes affaire heeft VVD-voorman Eric van de Burg deze schone taak direct van hem overgenomen. Gisteren stelde hij wat opendeuren vragen aan het college van B&W over het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Om Eric niet de gebruikelijke twee maanden te laten wachten op de antwoorden van het college sloeg Bouwe Olij één boekje open en kon direct de antwoorden geven op de vragen naar de bekende weg. Hieronder de e-mail van Bouwe aan Eric.

Hoi Eric,
Ik vroeg mij al af waar blijven de jaarlijkse zomerkomkommervragen van rechts. Meestal gesteld door CDA-er Jeroen de Graaf. Maar gelukkig hou jij de traditie in ere. Je stelde de volgende vragen:

Nr. 89
Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van der Burg (VVD) inzake sociale woningbouw.

Amsterdam, 28 juli 2006

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Het Parool van 26 juli meldt dat woningbouwcorporaties te weinig investeren in sociale huurwoningen. Een commissie onder leiding van Arnold Schilder, directeur van De Nederlandsche Bank, stelt dit in een advies aan minister Dekker van Volkshuisvesting. De commissie heeft onderzocht of het toezicht op de woningcorporaties voldoet. De belangrijke conclusie is dat dit niet het geval is. Bovendien zou er te weinig concurrentie op de krappe woningmarkt zijn. De commissie gaat in het rapport niet in op de specifieke situatie voor Amsterdam.

Volgens Hans van Harten, directeur van Amsterdamse Federatie van Woning-corporaties, is de kritiek van de commissie-Schilder dat te weinig in sociale huurwoningen wordt geïnvesteerd voor Amsterdam in elk geval aantoonbaar onjuist. Volgens hem zijn vorig jaar 4400 woningen in aanbouw genomen, waarvan meer dan de helft sociale huurwoningen betrof. Bovendien zou er volgens hem in Amsterdam voldoende concurrentie zijn.

Op grond van art. 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad heeft ondergetekende vanwege de berichtgeving de eer namens de VVD de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  • Hoeveel woningen zijn in 2005 in Amsterdam in aanbouw genomen?
  • Welk aantal van deze in 2005 in aanbouw genomen woningen betreft sociale huurwoningen?
  • De directeur van de AFWC geeft in Het Parool aan dat het toezicht in Amsterdam op het bouwen van sociale huurwoningen voldoende is. Ook is er volgens hem voldoende concurrentie als het gaat om de corporaties. Hoe oordeelt het College hierover?

Het lid van de Gemeenteraad

E. van der Burg

Hierbij vast antwoorden op de eerste twee door jou gestelde vragen. Antwoord op vraag 3 heeft Tjeerd al in de krant laten zetten.

1. In 2005 zijn 5585 woningen in aanbouw genomen (zie bijv. jaarboek 2006 van de federatie, pag. 98 maar ook het boekje ‘navigeren in de Amsterdamse bermudadriehoek’ van bureau woningbouwregie, pag. 37).
Als je ook de tijdelijke studentenwoningen meetelt komen er nog 1603 woningen bij.

2. Van die 5585 woningen worden er 4390 door de corpo’s gebouwd. Daarvan zijn er 2253 sociale huur ofwel 51% (pag. 100 jaarboek). Van de totale in aanbouw genomen woningen is 40% sociaal in 2005.

Ik begrijp dat je van dit laatste gruwt maar desondanks wens ik je een bijzonder fijne vakantie toe. Je hebt het verdiend.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen