Scheefwoner aanpakken lost probleem niet op

do 07 jun, 2007

Wethouder Tjeerd Herrema stelt volgens Het Parool van 6 juni voor om huurders met een te hoog inkomen na 5 jaar uit hun goedkope sociale huurwoning te zetten of ze een hogere huur te laten betalen. Hij wil dat om er voor te zorgen dat sociale woningen beschikbaar komen voor degenen die ze het meest nodig hebben.

De woningmarkt in Amsterdam zit op slot. Het probleem dat daardoor ontstaat is dat mensen met een meer dan modaal inkomen niet doorstromen naar een grotere, betere of duurdere woning terwijl ze die wel kunnen betalen. Dit probleem is op te lossen door te zorgen dat er meer woningen worden aangeboden die betaalbaar zijn voor de hogere middeninkomens.

Wethouder Herrema stelt dat 20.000 mensen te goedkoop wonen in een huurwoning. Iedereen die 2x modaal (€ 60.000 bruto) verdient moet zijn huis uit of meer huur gaan betalen. De woningen die daardoor vrijkomen wil hij verhuren aan mensen met een laag inkomen die er recht op hebben. Wij vinden de ideeën van Herrema veel te kort door de bocht, te eenzijdig en geen oplossing voor de problematiek op de Amsterdamse woningmarkt. Het woningmarkt dossier is vele malen complexer dan alleen dit element. Je kunt niet met de vinger naar een groep mensen wijzen. Met evenveel recht kun je dan ook wijzen naar de groep mensen die gebruik maken van de hypotheekrente aftrek, of dat nu wel of niet terecht is in relatie tot hun inkomenssituatie. Want hoe je het ook wendt of keert, mensen in Amsterdam hebben gewoonweg amper keus. Er is nu een maal een gigantisch tekort aan geschikte huur en koopwoningen die betaalbaar zijn voor de middeninkomens. Middeninkomens, die wij graag in de stad houden!

Wij wensen een integrale aanpak van het Amsterdamse woningmarktprobleem en doen daarvoor de volgende suggesties.

  1. Het probleem van te weinig woningen voor de midden- en hogere inkomensgroepen los je niet op door ze de stad uit te jagen. Je zal vooral duurdere huur- en koopwoningen moeten bouwen. Daarom is het goed dat al jarenlang 70% van de bouwproductie uit dit soort woningen bestaat. De resterende 30% is nodig ter vervanging van een deel van de sociale huurwoningen die gesloopt worden. Het is wel van het allergrootste belang dat de afgesproken 5000 woningen per jaar worden gebouwd.
  2. Het (vrijwillig) verhuizen van oudere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens die in een grote woning wonen naar een kleinere woning (Van groot naar beter) moet veel sterker gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dat kan door meer verhuispremie, een ‘vergelijkbare huur’garantie en soepeler te zijn t.a.v. de grootte van de woning.
  3. Mensen die een goedkope huurwoning achterlaten voorrang geven bij de toewijzing van een (middel)dure huur- of koopwoning en dat geldt zeker voor mensen die apart in een goedkope woning wonen en willen gaan samenwonen in een duurdere woning..
  4. Hypotheekrenteaftrek veranderen . Dit systeem jaagt de prijzen op waardoor woningen voor de middengroepen onbetaalbaar worden. In Engeland zijn goede ervaringen opgedaan met het op zeer geleidelijke wijze (over een periode van wel 25 jaar) de hypotheekrente af te schaffen.
  5. De huurliberalisatiegrens optrekken naar circa € 800. (Is nu € 610). Veel woningen van particulieren en ook wel van corporaties worden nu soms met kunst en vliegwerk geliberaliseerd (meer dan 142 punten) en dan voor € 1000 of € 1500 verhuurd. Voor de grote groep hogere middeninkomens is dit onbetaalbaar. Terwijl € 700 – 800 wel betaalbaar zou zijn. Noodgedwongen blijven ze nu zitten waar ze zitten.
  6. Bouw veel meer woningen in Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE). We zijn nu een jaar na het raadsbesluit om deze woningen te gaan bouwen en er zit nog geen schot in de zaak. MGE woningen kunnen goedkoop aangeboden worden en blijven ook bij verkoop betaalbaar voor de doelgroep. Het voordeel van de bouw van MGE woningen is dat je op den duur een ijzerenvoorraad betaalbare koopwoningen opbouwt. .
  7. Verkoop sociale huurwoningen in MGE. Ook die blijven dan betaalbaar voor een veel grotere groep Amsterdammers die wil doorstromen naar een betaalbare koopwoning.

PvdA-gemeenteraadsleden
Bouwe Olij
Hetti Willemse

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen