Limmen geeft cijfers

wo 19 sep, 2007

Het Parool is gek op cijfers. Wekelijks kunnen we genieten van wat Spaan en Van Dam ervan vinden en hun bevindingen samenvatten in een cijfer. Dinsdag had Het Parool zelfs twee pagina’s gereserveerd om, dit keer, sterren te geven aan de ministersploeg: een zesjeskabinet.

Ongetwijfeld geïnspireerd door deze makkelijke en populistische manier van werken kreeg CDA-raadslid Limmen de raad vandaag zo gek om 40 minuten lang te praten over een onderwerp van groot belang, namelijk de Rijksbegroting. Een onzinnig debat. Niemand beschikte over de stukken en op hetzelfde moment werden de voorstellen van de Regering besproken, op de plek waar dat hoort, in de Tweede Kamer. Dat het een nutteloze exercitie zou worden had Limmen wel voorzien en daarom drong hij parmantig de andere raadsleden op alleen maar te praten over de grote lijn en vooral om een cijfer te geven. Zelf gaf hij een 7, zonder maar een begrotingsstuk gelezen te hebben en zonder te weten hoe de begroting voor de Amsterdammers uitpakt. Knettergek zal ik de gang van zaken niet noemen, maar van de gekke was het wel. Noem mij één zichzelf serieus nemende organisatie die zonder enige voorbereiding met 45 mensen bijna een uur lang praat over welk cijfer ze zullen geven over iets wat ze niet kennen. Het enige resultaat van deze actie is dat de statuur van de gemeenteraad als hoogste bestuurlijke orgaan in de stad weer verder is aangetast. En of dat nog niet genoeg is staat de volgende absurde vertoning al weer op de rol.

De gemeentebegroting 2008 is af maar de stukken zijn nog geheim. Het presidium van de raad (formeel niet meer dan enkele raadsleden die huishoudelijke zaken regelen, maar in de praktijk gedragen ze zich steeds meer als een Raad van Bestuur van de gemeenteraad) wil op 5 oktober slechts het persbericht van het college van B&W vrijgeven voor de fractievoorzitters en dan op 10 oktober de Algemene Beschouwingen houden over de begroting. Een debat dus zonder dat de raad de stukken kent, zonder dat erover gesproken is in de fracties, met maatschappelijke groeperingen en met de achterban van de partijen. Volslagen idioot. Hoe kan je een middag lang praten over een begroting van 5 miljard euro zonder dat je de stukken bestudeerd hebt en er intern over gesproken hebt. Toch moet u niet raar opkijken als u over drie weken afstemt op www.gemeenteraad.amsterdam.nl en net als vandaag een absurde vertoning te zien krijgt. Zal Limmen dan weer een 7 geven?

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen