Bouwe heeft zorgen om de bouw (5)

ma 14 jan, 2008

4386 woningen zijn er in 2007 in aanbouw genomen. Duco Stadig is er in de vorige raadsperiode in geslaagd de impasse van een lage bouwproductie te doorbreken. Dit in tegenstelling tot wat Het Parool in het hoofdredactionele commentaar ‘Bouwen!’ in de krant van 12 januari beweert. In de periode 2002-2006 werden meer dan 19.000 woningen in aanbouw genomen. 3000 meer dan afgesproken in het toenmalig programakkoord. Na het vertrek van Stadig is de bouwproductie ingestort. In de laatste drie maanden van zijn wethouderschap nam Stadig nog 3500 woningen in aanbouw. In de resterende negen maanden van dat jaar (2006) kwam zijn opvolger, Maarten van Poelgeest, niet verder dan 3000 woningen. Door ingrijpen van de gemeenteraad zijn alle zeilen weer bijgezet en zijn corporaties, marktpartijen, stadsdelen en ambtenaren er in geslaagd 4386 woningen in 2007 in aanbouw te nemen. Een forse verbetering maar het zijn nog niet de afgesproken 5000 woningen per jaar. Het is zeven kwartalen geleden (april 2006) dat het nieuwe linkse college aantrad. In die zeven kwartalen zijn gemiddeld circa 1050 woningen per kwartaal in aanbouw genomen in plaats van de afgesproken 1250.

Op dit moment liggen we dus ca. 1400 woningen achter op het schema. Om dat in te halen moeten er dit jaar elk kwartaal zo’n 1600 woningen in aanbouw genomen worden. Voor 2008 staan ruim 11.000 woningen in de planning om met de bouw te starten. Dat ziet er goed uit, maar helaas weten we dat deze planningen in de praktijk boterzacht blijken te zijn. Het zal nog een hele hijs worden om dit jaar de afgesproken 5000 woningen te bouwen, laat staan om het hierboven genoemde aantal van 6400 (4 x 1600) te halen. Toch zal dat de inzet van de PvdA zijn. In december zijn wij in de raad akkoord gegaan met het nog niet opleggen van een bouwplicht. Afgesproken is dat we de corporaties en de marktpartijen nog tot april de tijd geven om aan te tonen dat zij de gemaakte afspraken en planningen ook zonder dit middel nakomen. Indien in april het tegendeel blijkt dan zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden. We houden de vinger aan de pols en houden u op de hoogte.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen