Bouwen en betaalbaar verkopen!

wo 16 jan, 2008

In het hoofdredactionele commentaar van zaterdag 12 januari jl. pleit Het Parool voor een hogere bouwproductie, meer koopwoningen en vooral meer betaalbare koopwoningen als middel tegen de hoge koopprijzen in Amsterdam. De krant stelt dat de verkoop van sociale huurwoningen soelaas biedt omdat het niet te dure starterswoningen oplevert. Meer betaalbare koopwoningen bouwen helpt inderdaad. Maar dan moeten het wel woningen zijn die gedurende vele jaren betaalbaar blijven. Dat is nu niet het geval. De oude sociale huurwoningen die (soms met korting) door de corporaties verkocht worden stijgen bij doorverkoop met gemiddeld dezelfde percentages als alle andere woningen in Amsterdam. Het afgelopen jaar zijn die dus ook fors duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs van die woningen was overigens tussen 2005 en 2006 ook al met 6% gestegen (van € 148.000 naar € 157.000). Dit is het gevolg van het verkopen van de corporatiewoningen in volle eigendom, dat wil zeggen zonder enige beperking.

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
Ik pleit ervoor de corporatiewoningen te verkopen in een zogenaamde Maatschappelijk Gebonden Eigendom constructie (MGE). Dat betekent dat de woningen met een korting ver onder de gangbare marktwaarde worden verkocht en dat bij verkoop de woningen weer terugverkocht moeten worden aan de corporatie. De in de loop der jaren opgetreden waardestijging wordt voor de helft uitgekeerd aan de verkoper. De corporatie kan vervolgens beslissen de woning opnieuw te verhuren of weer onder de marktprijs als MGE-woning te verkopen. Deze aanpak levert een win-win situatie op voor de kopers, de corporaties en de Amsterdamse woningzoekenden. De voordelen zijn:

  • De MGE-woningen zouden met een korting verkocht kunnen worden voor gemiddeld zo’n € 100.000;
  • Daardoor wordt een koopwoning voor grote groepen Amsterdammers bereikbaar;
  • Een deel van de kopers laat een goedkope huurwoning achter en bevordert daarmee de doorstroming en het beschikbaar komen van die huurwoning;
  • Er ontstaat een ijzeren voorraad betaalbare koopwoningen in Amsterdam die voor een prijsdrukkend effect kunnen zorgen op de reguliere woningmarkt;
  • De kopers profiteren voor een deel van de waardestijging en doen aan vermogensvorming;
  • De corporaties kunnen bij terugkoop afhankelijk van de actuele marktsituatie beslissen de woning te verkopen in MGE of te verhuren;
  • Afgesproken kan worden dat teruggekochte MGE-woningen door de corporaties na bijvoorbeeld 15 jaar alsnog op de vrije markt verkocht kunnen worden. De corporaties ontvangen dan de korting die zij nu geven aan de koper van een MGE-woning.

Wie de betaalbaarheid van de woningen in Amsterdam een probleem vindt zou dit voorstel moeten omarmen

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen