Weer meer vrouwen dan mannen in de raad

wo 23 jan, 2008

Op 19 maart 2006 schreef ik dat bij de installatie van de nieuwe raad 22 vrouwen en 23 mannen waren benoemd. Ik voorspelde toen al dat na de wethoudersbenoemingen de nieuwe plaatsen in onze fractie door vrouwen zouden worden ingenomen. Daardoor zouden voor het eerst in de Amsterdamse geschiedenis meer vrouwen dan mannen in de raad zitting hebben. Dat is ook gebeurd. Door het vertrek enige tijd later van de oud-wethouders Maij en Griffith daalde het aantal vrouwen echter weer naar 22. Vandaag is onze Ria Lochtenberg in de raad beëdigd als opvolger van Thijs Reuten. Daarmee is het aantal vrouwen in de raad op 23 gekomen en daarmee zijn zij weer in de meerderheid. De PvdA-fractie levert het grootste aantal vrouwen: 13 van de 20 ofwel 65%. Dan volgt GroenLinks met 4 van de 7 (58%); SP 3 van de 6 (50%); D66 1 van de 2 (50%), VVD 2 van de 8 (25%) en het CDA heeft geen vrouwen.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen