Brinkman en de Zuidas

za 26 apr, 2008

Met stijgende verbazing las ik in de krant hoeveel voorzitterschappen en commissariaten de heer Brinkman heeft. Dat zou nog tot daar aan toe zijn ware het niet dat het hier nogal onverenigbare functies betreft. De schijn van belangenverstrengeling ligt op de loer. Zo moet Brinkman straks als president-commissaris van Zuidas NV beslissen over of de Rabo bank en het ABP of de ING en Fortis tot de NV mogen toetreden. Maar Brinkman is commissaris bij Rabo dochter Rabo Bouwfonds en bestuursvoorzitter bij het ABP. De VU is een belangrijke speler (door zijn grondbezit) aan de Zuidas. Hoe voorkom je dat het beeld ontstaat dat ze een voorkeursbehandeling krijgen nu de president-commissaris van Zuidas NV ook vice-voorzitter blijkt te zijn van Raad van Toezicht van de VU? De gemeente Amsterdam heeft een sterk ontwikkeld integriteitsbeleid. Daarin is vastgelegd dat collegeleden verhoudingen vermijden waarin persoonlijke belangen en belangen van de gemeente door elkaar lopen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden. De vraag rijst of het door de vele petten van de heer Brinkman voor collegeleden die met hem moeten samenwerken nog wel mogelijk is voor de gemeente om de schijn van partijdigheid te voorkomen. Ik heb daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Heeft het college kennisgenomen van het interview met de heer Brinkman in het Financieele Dagblad van 25 april jl.?
 • Is het waar dat de heer Brinkman president-commissaris is van de NV Zuidas i.o.?
 • Is het waar dat de heer Brinkman bestuursvoorzitter is van het ABP?
 • Is het waar dat de heer Brinkman commissaris is bij Rabo Bouwfonds?
 • Is het waar dat de heer Brinkman voorzitter is van Bouwend Nederland?
 • Is het waar dat de heer Brinkman vice-voorzitter is van de Raad van Toezicht van de VU?
 • Weet het college welke functies, commissariaten enz. de heer Brinkman nog meer bekleedt, zo ja welke?
 • Is het waar dat zowel het ABP als de Rabobank tot de potentiële deelnemers behoren in de NV Zuidas?
 • Is het waar dat de VU ook grote plannen heeft in het kader van de ontwikkeling van de Zuidas?
 • Vindt het college het geen enkel probleem dat de heer Brinkman aan alle mogelijke kanten van de (onderhandelings)tafel zit en door al zijn petten allerlei belangen vermengt dan wel moet scheiden?
 • Hoe past dit vele petten gedrag van de heer Brinkman binnen het integriteitsbeleid van de gemeente Amsterdam?

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen