Bouwe heeft zorgen om de bouw (6)

ma 28 apr, 2008

Het eerste kwartaal 2008 laat een dramatisch lage productie zien. Er zijn slechts 406 woningen in aanbouw genomen. In maart zou volgens de zogenaamde ‘harde planning’ nog met de bouw van 438 woningen gestart worden, het zijn er 174 geworden.

Het rood-groene college zit er deze week precies twee jaar. Van de voorgenomen te bouwen 20.000 woningen in vier jaar zouden er nu dus 10.000 gerealiseerd moeten zijn. Oppervlakkig beschouwd lijkt dat het geval. In 2006 zijn 6494 en in 2007 zijn 4386 woningen in aanbouw genomen. Samen bijna 11.000. Maar als we de 3331 woningen die in de eerste twee maanden van 2006 nog onder verantwoordelijkheid van Duco Stadig zijn gebouwd eraf trekken dan is er in de twee jaar van het rood-groene college maar met de bouw van zo’n 7800 woningen gestart. 2200 minder dan afgesproken.

Als je 5000 woningen per jaar wil bouwen moet je gemiddeld 1250 per kwartaal halen. Zoals gezegd zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar maar 406 woningen in aanbouw genomen. Voor april en mei verwacht wethouder Maarten van Poelgeest met 2405 woningen te starten. Dat is volgens zijn ‘harde planning’. Ik heb er echter een ‘hard’ hoofd in. Vorig jaar heeft de raadscommissie ROW met de wethouder afgesproken dat als de bouwproductie in de eerste vier, vijf maanden achterblijft er dan aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de corporaties en marktpartijen aan de gemaakte afspraken te houden. Die situatie zal zich, vrees ik, in juni gaan voordoen tenzij er met de bouw van meer dan 2000 woningen is gestart.

De tegenvallende bouwproductie staat in schril contrast met de verkoop van oude sociale huurwoningen. In de periode 2002 t/m 2007 hebben de gezamenlijke corporaties meer dan 10.000 goedkope sociale huurwoningen aan particulieren verkocht. In diezelfde periode zijn er zo’n 8000 nieuwe (dure) sociale huurwoningen gebouwd. Weliswaar valt dit binnen de gemaakte afspraken waarbij twee keer zoveel sociale huurwoningen verkocht mogen worden dan er gebouwd worden, maar we gaan nu uit van een productie van 1500 sociale huurwoningen per jaar (30% van 5000). Als die 1500 en 5000 per jaar niet gehaald worden moeten we misschien toch nog eens kijken naar de overeengekomen aantallen te verkopen woningen.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen