Unieke aanpak in West

ma 26 okt, 2009

In de vier stadsdelen in West (De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark) heeft achteraf een uniek project plaatsgevonden. De stadsdeelraden en de dagelijkse besturen hebben besloten een stevig participatieproces op te zetten over de toekomst van het nieuwe stadsdeel.

In elke stadsdeel is een avond georganiseerd voor alle bewoners en ondernemers en alle actieve groepen. Daar is gepraat over wat goed en slecht gaat in het stadsdeel en ‘Wat nemen we mee, en wat laten we achter’. Aan de vier avonden hebben honderden bewoners deelgenomen. Daarnaast is er via internet flink meegedaan. In totaal zijn meer dan 1000 mensen bereikt. Aanstaande donderdag 29 oktober is er een grote afsluitende conferentie voor alle bewoners en ondernemers uit de vier stadsdelen in West. Dan worden de resultaten van de avonden gepresenteerd. Het rapport zal door de dagelijks besturen betrokken worden bij het ontwerpen van een nieuwe organisatie voor stadsdeel West. Deze aanpak blijkt achteraf uniek te zijn. Want geen enkel ander fusiestadsdeel heeft ervoor gekozen de bewoners en ondernemers te betrekken bij de discussie over het nieuw te vormen stadsdeel. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de raadsleden van de stadsdelen in Zuid, Oost en Nieuw West niet of nauwelijks betrokken zijn bij de discussies die op bestuurlijk en ambtelijk niveau volop gaande zijn over de vormgeving van de nieuwe stadsdelen. Volgens mij een gemiste kans om de kwaliteit van de voorstellen te verbeteren en om draagvlak te creëren onder de bevolking voor het nieuwe stadsdeel.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen